Uzależnienie od Internetu

Posted by

Uzależnienie od Internetu jest zaburzeniem psychologicznym. Może występować, w co najmniej kilku postaciach i dotyczyć wszystkich mających dostęp do sieci, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie czy upodobania.Od czego można się uzależnić?Wyróżnia się uzależnienie od erotycznych stron internetowych, a także od czatów. Osoby, które padają ofiarą tego problemu cenią sobie bardziej doznania i znajomości dostępne w Internecie niż te, których mogliby doświadczyć w rzeczywistości. Ten rodzaj uzależnienia może wpłynąć na upośledzenie interpersonalne konkretnej osoby, która w efekcie nadużywania możliwości, które proponuje sieć nie będzie w stanie nawiązywać kontakty z „prawdziwymi ludźmi”. Zdarzają się rozwody spowodowane zdradą w sieci. Niezdrowe dla naszej kondycji psychicznej może być także nadmierne granie w gry on-line. Dotyczy to najczęściej dzieci, ale także mężczyzn, rzadziej kobiety. Najczęstsze konsekwencje tego uzależnienia to stopniowa redukcja rzeczywistych znajomości, aż do całkowitego ich zaniku. Zdarzają się także uzależnienia od prowadzenia rozmów na forach dyskusyjnych lub nawet od sprawdzania skrzynki pocztowej.KonsekwencjeSkutki uzależnienia od Internetu pojawiają się nie tylko w psychice, ale mają także wpływa na nasze ciało. Godziny spędzone przed komputerem podnoszą ryzyko nabycia wady wzroku. Podobnie, długotrwałe używanie klawiatury, podczas gdy nie umiemy odpowiednio ułożyć rąk i palców może prowadzić do problemów z nadgarstkami. To samo dotyczyć może kręgosłupa, jeśli nie utrzymujemy przed monitorem odpowiedniej postawy. Równie niebezpieczną konsekwencją zbyt długiego przesiadywania przed komputerem jest to, że nasz mózg przyzwyczaja się do innego rodzaju bodźców. Wracający do realnego świata mogą mieć problemy z rekcją na klakson czy też z szybkością odpowiedzi podczas normalnej rozmowy. Dlatego, po wielu godzinach spędzonych przed komputerem zaleca się uprawianie sportu lub nawet zwykły spacer, aby mózg został dokrwiony i dotleniony, co pozwoli mu powrócić do normalnej percepcji rzeczywistego świata.